Jakie ubezpieczenia kredytu hipotecznego

Jakie ubezpieczenia kredytu hipotecznego stosują banki?

Udzielając kredytów mieszkaniowych, banki robią wszystko, aby chronić swój kapitał. W tym celu niezbędne jest m.in. ustanowienie hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości, co w dużej mierze daje instytucji poczucie bezpieczeństwa i minimalizuje ryzyko kredytowe. To jednak niejedyna forma zabezpieczenia instytucji finansowych. Wnioskując o kredyt hipoteczny, trzeba liczyć się z tym, że będziemy obciążeni także pewnymi dodatkowymi ubezpieczeniami.

Zabezpieczenia kredytów mieszkaniowych

Kredyt hipoteczny, czyli kredyt mieszkaniowy zabezpieczony hipoteką w księdze wieczystej, to jeden z najpopularniejszych w Polsce kredytów celowych, a więc takich, które przeznaczane są na określony w umowie cel. Tylko w ciągu roku banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe udzielają ich na łączne kwoty rzędu 80-100 miliardów złotych. Średnia wartość kredytu hipotecznego w 2021 roku wynosiła 330 tysięcy złotych, co było wynikiem o około 10 procent wyższym, niż jeszcze rok wcześniej. Kredyt mieszkaniowy to jednak nie tylko wielotysięczne sumy, ale także długi okres spłaty sięgający nierzadko 30 lat. Nic dziwnego zatem, że instytucje finansowe robią, co mogą, aby skutecznie chronić swój kapitał i wymagają m.in. samej hipoteki czy dodatkowych ubezpieczeń, które także mają chronić interesy banków.

Ranking kredytów mieszkaniowych. Porównaj oferty różnych banków

Kluczowym zabezpieczeniem kredytu mieszkaniowego jest naturalnie sama hipoteka, a więc ograniczone prawo rzeczowe banku, które zapewnia mu stabilność umowy kredytowej. Instytucja, stając się wierzycielem hipotecznym, ma pewność, że w przypadku upadłości dłużnika, jego problemów finansowych lub nawet śmierci, nie straci poniesionych nakładów finansowych. Wierzyciel hipoteczny ma bowiem pierwszeństwo przed innymi wierzycielami, jednak wyłącznie z egzekucji z danej nieruchomości. To jednak dla wielu banków “za mało” i znakomita większość z nich oczekuje od kredytobiorców także innych rodzajów zabezpieczeń. Zwykle są to polisy, a do najpopularniejszych zaliczyć można m.in. ubezpieczenie na życie czy ubezpieczenie nieruchomości, ale o tym szerzej poniżej.

Jakie ubezpieczenia kredytu hipotecznego stosują banki?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, banki robią, co mogą, aby zabezpieczyć swoje interesy na wypadek problemów finansowych kredytobiorców. Prócz samej hipoteki oczekiwać można m.in. kilku ubezpieczeń. Niektóre z nich są wymagane, inne tylko opcjonalne, ale często mające spory wpływ np. na prowizję czy marżę banku.

ubezpieczenia kredytu hipotecznego
Ubezpieczenia kredytu hipotecznego. Ekspert kredytowy Wrocław.

Do najczęściej spotykanych ubezpieczeń kredytów hipotecznych zaliczyć można:

  • ubezpieczenie na życie
  • ubezpieczenie nieruchomości
  • ubezpieczenie od utraty pracy
  • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
  • ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie na życie kredytobiorcy

Ubezpieczenie na życie nie jest ubezpieczeniem wymaganym, jednak potrafi znacznie obniżyć inne koszty kredytu mieszkaniowego. Polega ono na zawarciu umowy ubezpieczeniowej z firmą świadczącą usługi ubezpieczeń na życie. W sytuacji, gdy kredytobiorca w czasie spłaty kredytu umrze, to ubezpieczyciel weźmie na siebie ciężar spłaty dalszych rat kredytu mieszkaniowego. W ten sposób zabezpieczona jest m.in. rodzina kredytobiorcy i jego spadkobiercy. Wysokość ubezpieczenia na życie ustalana jest indywidualnie na podstawie kilku czynników.

Ubezpieczenie nieruchomości

Większość banków w Polsce zwykle wymaga wykupienia ubezpieczenia nieruchomości, co wynika z konieczności zabezpieczenia ich interesów. W sytuacji, gdy dojdzie do znacznego spadku wartości mieszkania lub domu bądź całkowitego zniszczenia nieruchomości ubezpieczyciel pokryje te straty. Warto zaznaczyć, że polisa ta chroni nie tylko bank, ale także kredytobiorcę, np. w sytuacji pożaru, zalania czy wichur. Ubezpieczenie nieruchomości jest najtańszym, z którymi mamy do czynienia w przypadku kredytów hipotecznych.

Ubezpieczenie od utraty pracy

Ubezpieczenie od utraty pracy lub niezdolności do jej wykonywania chroni przede wszystkim kredytobiorcę. Jeśli w trakcie spłaty kredytu mieszkaniowego zostanie on zwolniony z pracy lub ulegnie wypadkowi, który spowoduje czasową niezdolność do zarobkowania, to ubezpieczyciel będzie spłacał raty kredytu. Trzeba zaznaczyć, że chodzi tu jedynie o krótki okres, a warunki ubezpieczenia od utraty pracy ustalane są indywidualnie.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego to ubezpieczenie wymagane, jednak nie dotyczy każdego kredytobiorcy. Chodzi jedynie o te osoby, które zaciągając kredyt mieszkaniowy, nie posiadają wymaganych przez Komisję Nadzoru Finansowego 20 procent wartości finansowanej nieruchomości. Każda wartość poniżej 20 procent musi zostać ubezpieczona, a kosztem polisy obciążony zostaje naturalnie kredytobiorca.

Ubezpieczenia kredytu hipotecznego – Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe to polisa, która zabezpiecza wyłącznie interesy banków. Jest to tzw. ubezpieczenie okresowe, a dotyczy wyłącznie czasu pomiędzy uruchomieniem kredytu, czyli wypłaty całości lub pierwszej transzy środków a chwilą ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości. Ostatnie dane Ministerstwa Sprawiedliwości mówią, że okres ten wynosi często już ponad rok, a banki nie mają w tym czasie żadnego zabezpieczenia na finansowanej nieruchomości. Ubezpieczenie pomostowe jest dość drogie, a jego średnia wartość to 0,1-0,7 procent wartości udzielonego finansowania.

Przed wyborem kredytu mieszkaniowego, warto uprzednio porównać oferty różnych banków, a pomóc w tym może doświadczony ekspert kredytowy Wrocław.

Zdjęcia: demaerre, Alex Kosev via Canva.

1 Comments

  1. warszawiak pisze:

    Ciekawy wpis