Faktoring - poznaj jego najważniejsze cechy i sprawdź, kiedy jest przydatny!

Faktoring - poznaj jego najważniejsze cechy i sprawdź, kiedy jest przydatny! Zdjęcie: unsplash.com

Faktoring to usługa finansowa, która znana jest jedynie pewnemu gronu przedsiębiorców. W ramach tej usługi firma faktoringowa wykupuje od przedsiębiorstwa nieprzeterminowane należności wynikające ze sprzedaży usług czy towarów. Dzięki faktoringowi każda firma, która ma problem z terminowym spłaceniem faktur, może liczyć na dostęp do środków finansowych z wystawionych faktur, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie płynności finansowej. Sprawdź, czym dokładnie jest faktoring, jak działa, jakimi zaletami się cechuje oraz jakie ma zasięg.

  1. Czym jest faktoring i faktoring niepełny?
  2. Podstawowy cel oraz zalety płynące z faktoringu — utrzymaj płynność finansową!
  3. Faktoring jawny i niejawny — czym się charakteryzują?
  4. O jakim zasięgu faktoringu możemy mówić?

Czym jest faktoring i faktoring niepełny?

Faktoring to nic innego, jak sytuacja, w której firma podejmuje decyzję, aby przekazać swoje faktury z odroczonym terminem płatności innemu przedsiębiorcy udzielającemu finansowania. Praktyka pokazuje, że faktoring pozwala uzyskać firmie środki zaraz po wykonaniu konkretnej usługi lub zaraz po sprzedaży produktów. W ciągu kilkunastu minut środki mogą znaleźć się na koncie firmy. Jest to sposób na bardzo szybkie uzyskanie kolejnych środków, które niezbędne są dla dalszego działania firmy. 

Jak więc działa faktoring? Można rzec, że faktoring to ekspresowe otrzymanie gotówki za wystawiona fakturę, dlatego działalność firmy jest utrzymana na najwyższym poziomie i nie trzeba czekać na opłatę faktury do końca miesiąca. Wszystko dzieje się na bazie umowy faktoringowej. Finansowanie faktur jest bardzo popularne szczególnie w małych firmach, gdzie utrudnione jest stabilne funkcjonowanie bez stałego dopływu gotówki.

W faktoringu uczestniczy faktorant, czyli firma oraz faktor, czyli instytucja finansowa, a także dłużnik faktoranta, czyli klient zobowiązany do opłacenia faktory.

Podstawowy cel oraz zalety płynące z faktoringu — utrzymaj płynność finansową!

Podstawowym celem faktoringu jest maksymalnie szybki dostęp do środków, które zapewniają firmie stały dopływ pieniędzy, czyli środków obrotowych. Następuje wtedy poprawa płynności finansowej firmy. Dla firmy jest to też szansa, aby regulować najważniejsze wydatki bez żadnych opóźnień, zaraz po wystawieniu faktury. Usługi faktoringu są przejrzyste, mogą przyjąć wiele rozmaitych form, a konkretna będzie zależeć od tego, jakie korzyści firma chce czerpać z tej usługi. 

Faktoring jawny i niejawny — czym się charakteryzują?

Bardzo popularny podział to faktoring jawny i niejawny. Faktoring jawny to inaczej otwarty, najczęściej wybierany przez firmy. Kontrahent jest informowany, iż dochodzi do przeniesienia wierzytelności. Umowa faktoringowa z firmą faktoringową jest do wglądu dla dłużnika, a firma faktoringowa informuje o cesji wierzytelności, a także musi uzyskać zgodę na transakcję. 

Faktoring niejawny jest przeciwieństwem. W tym przypadku usługi faktoringowe nie są jawne i z perspektywy kupującego nic się nie zmienia. Wszystko leży pomiędzy faktorem a faktorantem.

O jakim zasięgu faktoringu możemy mówić?

Faktoring może mieć różny zasięg. Dzieli się na faktoring krajowy oraz faktoring międzynarodowy. W przypadku faktoringu międzynarodowego można też wskazać podział na faktoring importowy i eksportowy. 

Jak widać, opcje faktoringu są rozmaite i wszystko można dopasować do potrzeb konkretnej firmy. Jeśli Twoja firma potrzebuje płynności finansowej, jeśli pieniądze muszą być nieustannie w obrocie, a Ty nie możesz pozwolić sobie na żadną zwłokę, koniecznie zdecyduj się na faktoring online.

Komentarze są wyłączone.