Zabezpieczenie kredytu samochodowego

Zabezpieczenie kredytu samochodowego od A do Z.

Osoby planujące zakup samochodu, motocykla czy innego pojazdu finansowanego kredytem samochodowym muszą liczyć się z tym, że banki będą oczekiwały zastosowania pewnych zabezpieczeń. Z reguły wygląda to tak, że zabezpieczeniem spłaty kredytu jest sam finansowany pojazd, a najczęściej stosowany jest zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie oraz polisa AC. Zabezpieczenie kredytu samochodowego pozwala na znaczne obniżenie kosztów kredytu, które mogą być nawet dwa razy mniejsze, niż w przypadku kredytu gotówkowego, co omówimy w dzisiejszym wpisie.

Kredyt gotówkowy na samochód a kredyt samochodowy – różnice

Jakiś czas temu poruszaliśmy kwestię związaną z wadami i zaletami kredytu samochodowego, więc nie ma sensu po raz kolejny dziś tego poruszać zbyt szeroko. Przed omówieniem jednak samych form zabezpieczenia kredytu samochodowego warto podkreślić, czym różni się kredyt gotówkowy na samochód, od typowego kredytu celowego, jakim jest kredyt samochodowy. Ma to szczególne znaczenie, jeśli poszukujemy właśnie taniego finansowania auta lub motocykla, ponieważ różnica kosztów między nimi może wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Kredyt gotówkowy na samochód

Zasadniczo nie istnieje taki produkt finansowy, jak kredyt gotówkowy na samochód. Musimy zrozumieć, że kredyt gotówkowy, to zwykły kredyt konsumpcyjny, a więc taki, który możemy przeznaczyć na dowolny cel. Bank nie interesuje się tym, na co realnie przeznaczymy środki i możemy je wydać zarówno na samochód, jak i na wycieczkę po Karaibach. Z racji tego, że kredyt gotówkowy przeznaczamy na dowolny cel, instytucje finansowe nie posiadają w ten sposób żadnego zabezpieczenia, jak np. w przypadku kredytów hipotecznych. To powoduje zaś, że kredyt taki jest zwyczajnie stosunkowo drogi. Na pewno droższy od kredytów z zabezpieczeniem. Wynika to z faktu, że bank zwiększając oprocentowanie czy wysokość prowizji, wynagradza sobie w ten sposób ryzyko związane z udzieleniem nam pożyczki bez zabezpieczenia. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda przy kredytach celowych z jednoczesnym zabezpieczeniem na finansowanym towarze. Do takich kredytów zaliczyć możemy właśnie kredyt samochodowy (kredyt przeznaczony na konkretny pojazd).

Kredyt samochodowy. Kredyt na konkretny pojazd

Aby bank chciał udzielić nam kredytu samochodowego, prócz spełnienia warunków dotyczących zdolności kredytowej, musimy przedłożyć mu dokumenty pojazdu, którym jesteśmy zainteresowani. Bez tego, czyli np. na słowo czy na oświadczenie, żaden bank w kraju nie udzieli nam kredytu celowego. W praktyce są to m.in. kserokopia dowodu rejestracyjnego i/lub karty pojazdu, umowa kupna-sprzedaży lub faktura proforma od dealera. Dopiero po otrzymaniu tych dokumentów bank wydaje decyzję kredytową, a jeśli jest ona pozytywna, przechodzimy do podpisania umowy. Pieniądze w większości przypadków trafiają bezpośrednio na konto sprzedającego. I jest to najczystsza forma kredytów celowych, z którą mamy do czynienia. Z kredytem samochodowym wiążą się jednak zabezpieczenia, których banki w znakomitej większości przypadków będą od nas wymagały.

Zabezpieczenie kredytu samochodowego

W Polsce praktykowane są co do zasady dwie formy zabezpieczeń przy kredytach samochodowych. Obie polegają na pewnego rodzaju zastawie na finansowanym pojeździe. Pierwszą z nich jest przewłaszczenie na zabezpieczenie, które polega na tym, że bank udzielając nam kredytu samochodowego, automatycznie staje się współwłaścicielem auta czy też innego pojazdu. Informacja ta figuruje w dokumentach auta, a także dowodzie rejestracyjnym. Pełnię praw zyskamy dopiero po całkowitej spłacie zaciągniętego zobowiązania. Nie możemy w tym czasie pojazdu ani sprzedać, ani przepisać na kogoś innego bez zgody / wiedzy banku.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie. Kredyt samochodowy Wrocław.

Drugą formą często praktykowaną przez banki jest tzw. zastaw rejestrowy. Polega on na tym, że zawieramy z bankiem umowę zastawną, która jest zgłaszana przez bank w sądzie rejestrowym. Oznacza to, że jesteśmy co prawda jedynym właścicielem pojazdu, ale ciąży na nim zastaw. W praktyce nie możemy zatem sprzedać, ani przepisać pojazdu na inną osobę do czasu spłaty pełnego kredytu. Bardzo często karta pojazdu jest w tym czasie w posiadaniu banku, a informacja o zastawie rejestrowym figuruje w dowodzie rejestracyjnym.
Dość istotną kwestią jest to, że wykreślenie z sądu zastawu rejestrowego odbywa się dopiero na nasz wniosek i tylko po przedłożeniu sądowi dokumentów wydanych przez bank, potwierdzających spłatę zadłużenia.

Zastaw rejestrowy
Zastaw rejestrowy jest jednym z rodzajów zabezpieczeń kredytu samochodowego. Ekspert kredytowy Wrocław.

Obowiązkowa polisa AC

Obowiązkowa polisa AC przy kredycie samochodowym to kolejny rodzaj zabezpieczenia interesów banku, które idzie w parze albo z przewłaszczeniem, albo zastawem rejestrowym. Poprzez dokonanie cesji polisy AC, w przypadku szkody całkowitej pojazdu lub jego kradzieży bank otrzyma wypłatę środków od ubezpieczyciela. Warto dodać w tym miejscu, że polisa AC zabezpieczenia także nasze interesy, ponieważ bez niej, jeśli doszłoby do szkody całkowitej lub kradzieży musielibyśmy spłacać kredyt samochodowy, nie posiadając już samochodu…

Chcesz wiedzieć więcej? Planujesz zakup samochodu, motocykla lub innego pojazd? Szukasz taniego kredytu gotówkowego na samochód lub kredytu samochodowego na inny pojazd? Skontaktuj się z niezależnym ekspertem kredytowym z Wrocławia i bezpłatnie porównaj oferty wielu banków z całej Polski.

Zdjęcia: Kaboompics, Vjapratama,

1 Comments

  1. Karo pisze:

    Super wpis, przyda się!