kredyty firmowe

Przedsiębiorcy ruszyli pod kredyty

Z najnowszych danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w październiku 2021 roku mikroprzedsiębiorcy zaciągnęli znacznie więcej kredytów obrotowych, a jednocześnie znacznie mniej kredytów inwestycyjnych. Wzrosła także łączna wartość udzielonego mikrofirmom finansowania. Które firmy pożyczają nawięcej? Które z nich najgorzej sobie radzą ze spłatą? Gdzie szukać najtańszych kredytów firmowych?

Mikroprzedsiębiorcy ruszyli po kredyty, ale nie na inwestycje

Tylko w październiku tego roku banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom łącznie 23,2 proc. więcej kredytów niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W tym czasie o 4,1 proc. wzrosła także ogólna wartość udzielonego mikrofirmom finansowania.

Najnowszy Newsletter Kredytowy BIK wskazuje, że największe wzrosty odnotowano w przypadku kredytów w rachunku bieżącym. Tu wzrost rok do roku sięgnął aż 39,7 proc. W przypadku kredytów obrotowych zanotowano skok o 18,3 proc.

Z ostatnich danych wynika jednak, że firmy wciąż boją się inwestować, czego potwierdzeniem może być znaczny spadek zainteresowania kredytami inwestycyjnymi. Tych – w przypadku mikrofirm – w ubiegłym miesiącu było aż o 28,5 proc. mniej niż przed rokiem. Za zmniejszeniem się liczby udzielonych kredytów inwestycyjnych może stać – prócz samej niepewności gospodarczej – strach przed konsekwencjami wzrostu stóp procentowych oraz ogólna niepewność związana z sytuacją pandemiczną w kraju [przypis red.]

Biuro Informacji Kredytowej wskazuje także, że rok do roku wzrosła także łączna wartość udzielonych mikroprzedsiębiorcom kredytów obrotowych (+11,2 proc.) Spadła zaś suma wartości kredytów w rachunku bieżącym (-10,8 proc.) i kredytów inwesrycyjnych (-8,8 proc.).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych – październik 2021

Łączna liczba udzielonych mikrofirmom kredytów w październiku 2021 roku wyniosła 13,7 tys. Łączna kwota zaciągniętych przez właścicieli firm zobowiązań przekroczyła 1,7 mld, z czego 0,6 tys. kredytów opiewających na łączną kwotę 276 mln zł to kredyty inwestycyjne

W przypadku kredytów obrotowych kwota ta wyniosła 732 mln zł. Dużą popularnością cieszyły się także kredyty w rachunku bieżącym. Tych ostatnich udzielono łącznie 3,8 tys., o łącznej wartości 412 mln zł.

W pierwszych 10 miesiącach tego roku banki udzieliły mikrofimom łącznie ponad 129 tys. kredytów i pożyczek, o całkowitej wartości bliskiej 18 mld zł (17,982 mld). Jak wylicza Biuro Informacji Kredytowej, był to wzrost o 16,5 proc. względem analogicznego okresu w roku poprzednim. O 21,4 proc. wzrosła także ogólna wartość udzielonego finansowania za w tym okresie.

W tych sektorach udzielono najwięcej kredytów mikroprzedsiębiorcom

Z opublikowanego wczoraj Newslettera Kredytowego BIK dowiadujemy się także, że na 13,7 tys. udzielonych kredytów mikrofirmom tylko w październiku 2021 roku, blisko połowa dotyczyła firm usługowych. W ich przypadku łączna ilość zaciągniętych zobowiązań kredytowych wyniosła 6,6 tys., co odpowiada za 48 proc. wszystkich zaciągniętych zobowiązań.

Na drugim miejscu były firmy handlowe, które w ubiegłym miesiącu zaciągnęły 3,5 tys. nowych kredytów. Jak wskazał BIK, było to 25 proc. ogółu, co pokazuje, że tylko te dwa sektory odpowiadają za 73 proc. wszystkich kredytów udzielonych mikrofirmom w tym okresie.

W ujęciu kwotowym firmy usługowe pożyczyły od banków 696 mln zł (40,5 proc.), firmy z branży handlowej 500 mln zł (29 proc.). Jak wskazuje najnowszy raport, te dwa sektory odpowiadają za 70 proc. łącznej wartości kwotowej udzielonych w październiku 2021 roku kredytów.

Co warto podkreślić, najwyższa dynamika dodatnia dotyczyła sektora budowlanego (+ 20,3 proc.) oraz handlu (+6,2 proc.). W przypadku sektora usług wartość kwotowa spadła o 1,8 proc. względem tego samego miesiąca rok do roku.

Te sektory najgorzej / najlepiej spłacają swoje zobowiązania

Biuro Informacji Kredytowej publikuje także dane dotyczące jakości spłacanych przez mikroprzedsiębiorców zobowiązań. I tak w październiku 2021 roku najgorzej ze spłatą kredytów radziły sobie firmy produkcyjne.

– wartość Indeksu wyniosła 4,30%. W porównaniu z poprzednim miesiącem nastąpiło pogorszenie indeksu o (+0,04) – pisze BIK w Newsletterze kredytowym.

Najlepszy wynik dotyczący spłacalności kredytów (najniższy wskaźnik) w październiku br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budowlanego i wynosił on 3,51%. BIK wskazuje także, że “w porównaniu do października 2020 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) w trzech branżach, najbardziej w budownictwie (+0,9) oraz w produkcji (+0,62). Jedynie w handlu jest on obecnie niższy niż rok temu o (-0,38).

Gdzie szukać najtańszych kredytów firmowych?

Salon fryzjerski, pizzeria, firma eventowa, firma budowlna, a może sklep z odzieżą? Bez względu na to, w jakim sektorze działa nasze przedsiębiorstwo oraz bez względu na to czy poszukujemy dla swojej firmy kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego czy też kredytu inwestycyjnego warto dokładnie porównać oferty wszystkich dostępnych na rynku banków. Pomóc w tym mogą przede wszystkim dostępne w sieci porównywarki kredytów, jednak z doświadczenia wiemy, że nie zawsze oferty w nich ujęte, są realnie najlepszymi dostępnymi na rynku. Doświadczony ekspert kredytowy, współpracujący z wieloma bankami, jest w stanie dobrać dla nas znacznie korzystniejszą ofertę kredytu firmowego, a także – o czym warto dodać “po ciuchu”, może wynegocjować z bankiem lepsze warunki kredytowe. Wszystko zależy jednak zarówno od kwoty finansowania, jak i zdolności kredytowej przedsiębiorcy.

Zdjęcie główne: Andrea Piacquadio z Pexels

Komentarze są wyłączone.