Pożyczki hipoteczne we Wrocławiu - jak uzyskać?

Pożyczki hipoteczne we Wrocławiu - jak uzyskać?

Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny obniżyła stopy procentowe na ostatnim spotkaniu Rady. Stopy spadły o kolejne 25 punktów bazowych i wynoszą obecnie najmniej w historii 2,5%.

Oprocentowanie kredytów hipotecznych, które mają zmienną stopę najczęściej są uzależnione od stawek na rynku międzybankowym. Do tego kredytu bank dodaje swoją stałą marże i na tej podstawie wylicza wysokość należnych odsetek od kredytu. Od ostatnich wakacji, Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła luzowanie polityki pieniężnej, dzięki czemu raty kredytów hipotecznych i gotówkowych spadły w znacznym stopniu. Dla kredytu 260 tys. zł na 30 lat, opartym o WIBOR 3M plus średnia marża banku 1,4% w zeszłym roku rata wynosiła ok 1600 zł, a już rok później taka rata jest o 400 zł mniejsza.

Spadające stopy procentowe
 a co za tym idzie spadające oprocentowanie kredytów hipotecznych to bardzo dobra wiadomość dla chętnym na mieszkanie w niedługim okresie i dla osób pragnących zaciągnąć kredyt hipoteczny na mieszkanie.
Banki wyliczając zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy sprawdzają jaką część swoich zarobków może przeznaczyć na spłatę zobowiązania. Do tej pory banki miały narzucone sztywne wytyczne przez rekomendacje – do tej pory można było połowę swoich zarobków przeznaczyć na spłatę raty kredytu. Niższe raty kredytów oznaczają wyższy dostępny kredyt.

Obniżenie stóp procentowych obniży automatyczne wielkość raty każdego kredytu, jednak kredytobiorcy z pewnym opóźnieniem odczują spadek oprocentowania, ponieważ banki w różnych okresach aktualizują harmonogramy spłat zobowiązań.

Najtańsze kredyty hipoteczne we Wrocławiu - zadzwoń teraz!
Najtańsze kredyty hipoteczne we Wrocławiu – zadzwoń teraz!

Rada Polityki Pieniężnej w maju dokonała kolejnych obniżek stóp procentowych. Co to spowodowało? Oczywiście zmniejszenie rat zaciągniętych w polskich złotych i zwiększenie zdolności kredytowej osób zainteresowanych zaciągnięciem kredytu. Bardzo niskie stopy procentowe (rekordowo) to jednak zła wiadomość dla osób chcących swoje oszczędności lokować na rachunkach oszczędnościowych i lokatach bankowych.

Na początku maja RPP na posiedzeniu obniżyła stopy procentowe, w wyniki tej decyzji podstawowa stopa (czyli referencyjna) wynosi 3%. Powodem jest niepokojąca sytuacja ekonomiczna na świecie, spadek nastrojów konsumentów oraz wzrost bezrobocia. Taka obniżka stóp pociąga za sobą znaczne konsekwencję finansowe dla posiadaczy lokat oraz kredytów hipotecznych.

Oto kilka konsekwencji jakie niesie za sobą spadek stóp procentowych.
Jedną z pierwszych jest spadek stóp pożyczek międzybankowych w złotówkach, tzw. WIBOR, który przekłada się na możliwość uzyskania tańszego kredytu przez klientów banków. Oprocentowanie nowych kredytów hipotecznych, na które składa się WIBOR 3M (3-miesięczna stawka) plus marża banku wynosi obecnie ok. 4,59% co w porównaniu listopadem 2012 (nie było wtedy jeszcze obniżek RPP) 6,50% oznacza spadek o ok. 2%. W porównaniu pierwszych rat kredytów hipotecznych z listopada 2012 i maja 2013 to 1900 zł w listopadzie i zaledwie 1540 zł w maju 2013. Pamiętajmy jednak, że to tylko zmiana stóp procentowych, marża banków nie uległa zmianom w tym okresie.

Drugą konsekwencją obniżki stóp jest lepsza dla osób które dopiero teraz chcą zaciągnąć kredyt hipoteczny – dzięki temu, że będziemy płacić mniejsze raty automatycznie wzrasta zdolność kredytowa, co w praktyce oznacza, że większa liczba osób będzie miała dostęp do kredytów hipotecznych i będzie można się ubiegać o większą kwotę.

Kolejne obniżki to niestety złe wiadomości dla oszczędzających. Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych spada z każdą obniżką stóp procentowych. Trend spadkowy wywołał spadek stóp procentowych. Z rynku zniknęły już korzystne do tej pory oferty lokat bankowych i rachunków oszczędnościowych. Pocieszeniem dla oszczędzających jest fakt, że razem z rekordowo niskim poziomem inflacji realna wartość naszych pieniędzy spada znacznie wolniej niż w poprzednich okresach.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Niezależnymi Ekspertami Finansowymi, bezpłatnie porównamy oferty kredytów we Wrocławiu

Telefon: +48 533 88 78 78

Komentarze są wyłączone.